Mala ušara

Mala ušara

Mala ušara Mala ušara ili Utina (Asio otus) je vrsta ptica koja pripada redu sova (Strigiformes). Njena rasprostranjenost je od Evrope,Azije preko Severne Amerike do Afrike. Ova vrsta je prvi put opisana još davne 1758.godine,opisao je švedski prirodnjak Karl Line. Populacije ove vrste se u hladnijim krajevima sele zbog nedostatka hrane a u toplijim krajevima
...read more

Ptice grabljivice

  Ptice grabljivice Ptice grabljivice spadaju u grupu predatora (grabežljivaca) koji love i hrane se sitnim kičmenjacima. Za njih su karakteristični snažni kljunovi savijeni u vidu kuke i prsti koji završavaju dugačkim, srpolikim, snažnim kandžama. Kljunovi i kandže služe im za hvatanje, ubijanje i komadanje plena sa kojim se hrane. Najstarija podela ptica grabljivica je
...read more

Fauna gmizavaca

Fauna gmizavaca (Reptilia) Na području Titelskog brega živi 11 vrsta iz klase gmizavaca, svrstanih u dva reda: kornjača (Testudines, Chelonia), zmije i gušteri (Squamata) sa dva podreda (Cryptodira) i (Lacertilia). Znajne vrste gmizavaca u nacionalnim i međunarodnim okvirima koje se mogu naći na Titelskom bregu: 1.Barska kornjača (Emys orbicularis) 2.Livadski, sivi gušter (Lacerta agilis) 3.Zelembać
...read more