Fauna gmizavaca

Fauna gmizavaca (Reptilia) Na području Titelskog brega živi 11 vrsta iz klase gmizavaca, svrstanih u dva reda: kornjača (Testudines, Chelonia), zmije i gušteri (Squamata) sa dva podreda (Cryptodira) i (Lacertilia). Znajne vrste gmizavaca u nacionalnim i međunarodnim okvirima koje se mogu naći na Titelskom bregu: 1.Barska kornjača (Emys orbicularis) 2.Livadski, sivi gušter (Lacerta agilis) 3.Zelembać
...read more