Fauna insekata

Fauna insekata Na padinama Titelskog brega utvrđeno je prisustvo 25 retkih i ugroženih insekata, iz dve familije: osolikih muva (Syrphidae) i mrava (Formicidae). Veći deo faune insekata nije dovoljno istražen te će predstavljati predmet budućih naučnih istraživanja. Familija Syrphidae pripada redu Diptera, klasi insekata. Ova familija je poznatija pod nazivima osolike muve, cvetne muve ili
...read more

Tiski cvet

Tiski cvet

Tiski cvet (Palingenia longicauda) je insekt  koji spada u vodene cvetove (Ephemeroptera).Dugačak je 8-12cm, a razmak krila dostiže 6-7cm.Ova vrsta je poznata kao najveća vrsta vodenih cvetova  u Evropi. Vodeni cvetovi (Ephemeroptera) su najprimitivniji krilati insekti iz grupe Paleoptera, ovoj grupi pripadaju hemimetabolni insekti tj. insekti kod kojih se krila u mirovanju ne mogu sklopiti.Sem Ephemeroptea, ovoj
...read more