Fauna sisara

Fauna sisara – Teriofauna  Sisari (mammalia) su klasa kičmenjaka koji sadrže oko 5.500 poznatih vrsta, podeljenih na 1.200 rodova, 152 porodice i 46 redova, mada ovo varira zavisno od klasifikacije. Sisari su direktni potomci gmizavaca. Najkarakterističnija osobina sisara je krzno i dlaka, kojim je prekrivena koža.Žive u raznim sredinama na zemlji i u zemlji. Kreću
...read more