Fauna vodozemaca

Fauna vodozemaca Tipična fauna vodozemaca Vojvodine opstala je na relativno očuvanim vlažnim i vodenim staništima, dok su predstavnici faune gmizavaca više zastupljeni na stepskim i šumskim staništima. Vodozemci ili amfibije (Amphibia) čine klasu slatkovodnih i kopnenih kičmenjaka. Njihovo naučno ime je izvedeno od grčkog “amphi bios” (dvostruki život). To ime se zasniva na činjenici da
...read more