Lekovito bilje

  Arheološki nalazi ukazuju da su još stari narodi poznavali delovanje lekovitog bilja. U Vavilonu i Asiriji korišćeno je lekovito bilje u medicinske svrhe. Egipćani, Indijci i Kinezi su takođe poznavali lekovita svojstva pojedinih biljaka. Zanimljivo je da mnogo toga, što danas znamo o lekovitom bilju, vekovima je prenošeno od vremena starih Vavilonaca, Asiraca, Egipćana
...read more