Zaštićene vrste

 Zaštićene vrste kao prirodne retkosti u flori Titelskog brega  Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva: Gorocvet   ( Adonis vernalis), Crvena steži (Alkana tinctoria), Tamnoljubičasti luk (Allium atroviolaceum), Bademić (Prunus tenella), Niska perunika (Iris pumila), Kaćun smrdljivi (Orchis coriophora), Livadska sasa (Pulsatilla pratensis),  Babaluška   (Sternbergia colchiciflora)