Геоморфолошки облици

ГЕОМОРФОЛОШКИ ОБЛИЦИ Формирање тителске лесне заравни одвијало се је кроз три сукцесивне фазе: Прва представља језерско-барски стадијум, када је формиран лесолики слој основе. – Друга, уједно и најдужа обухвата период стварања серија од 7 слојева леса и 7 слојева погребене земље. Навејавање леса је почело у плеистоцену и трајало је кроз цео холоцен, што је
...read more