Геонаслеђе Тителског брега

  Геонаслеђе Тителског брега Као објекти геонаслеђа Тителског брега издвојени су: 1. Простор између сурдука Феудвар и Дукатар – зона са најкомплетнијим лесно – палеоземљишним секвенцама и видљивим хоризонтом BAG тефре, 2. Лесни профили уз обалу Тисе, од Рогулићевог сурдука до Старе циглане – са ултрамоћним лесним хоризонтом навејаним током последњег глацијала и великим диверзитетом
...read more