Hidrografske odlike

Hidrografske odlike  Na čitavom području Titelskog brega nema ni jednog potoka i ni jednog izvora. U podnožju brega je jedini izvor u okruženju – «Vodice». Prva izdan duboko je ispod površine zemlje na Titelskom bregu, tako da podzemne vode praktično nemaju uticaja na vegetaciju. Na samom Titelskom bregu nekad su se koristili kopani (zidani) bunari
...read more