Klimatske odlike

Klimatske odlike  Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 10,9 oC. Najtopliji je mesec jul sa srednjom mesečnom temperaturom oko 21,5 oC, a najhladniji januar sa – 1,3oC. Zbog naglašenog kontinentalnog karaktera klima Titelskog brega se odlikuje velikim temperaturnim kolebanjima. Zime su oštre i hladne, a leta topla i suva, mada povremeno dolazi i do odstupanja. Rani
...read more