Položaj

Položaj

Položaj Titelski breg predstavlja izolovano lesno ostrvo na krajnjem jugoistoku Bačke, smešteno u međurečju Dunava i Tise. Izdiže se 50 m iz aluvijalnih ravni ovih reka, dok se jugozapadno od samog Titela nadovezuje na Titelsku lesnu terasu i na aluvijalnu ravan Dunava. Elipsastog je oblika što je posledica erozivnog dejstva dunavskih i tiskih voda. Sa
...read more