Šumska vegetacija

Vegetacijska istraživanja su pokazala da na Titelskom bregu postoji očuvana oaza hrastovih šuma na 3 km nizvodno od naselja Mošorin. Šuma zauzima pojas širine od 100 m i dužine oko 3 km na odsecima Titelskog brega uz Tisu, počev od dela brega u visini druge rečne ade pa skoro do Titelske stare ciglane. U pitanju
...read more