Zajednica lišajeva

Na Titelskom bregu je konstatovana i sastojina zajednice lišajeva iz asocijacije Endocarpetum pusili titelicum koja predstavlja pionirsku vegetaciju, na „blokovima stena“ odnosno na strmim lesnim odsecima Titelskog brega i usecima surduka uz Tisu. Prema podacima iz literature ova zajednica je karakteristična za debele naslage lesa, kakve postoje na Titelskom bregu i deluju kao ogromni „blokovi“
...read more