Zeljasta vegetacija

Livadsko-stepska vegetacija Osnovnu livadsko-stepsku zajednicu Titelskog brega čini zajednica majčine dušice i đipovine koja je ograničenog rasprostranjenja. Nalazi se na pitomim padinama, blago nagnutim terenima ili na skoro zaravnjenim položajima (predolice ili lesne vrtače). Konstatovana je na nadmorskoj visini od 111-130 m. Posebnu bujnost joj daje đipovina (Chrysopogon gryllus) što ukazuje na odsustvo košenja i
...read more