Arheološki lokaliteti

ARHEOLOŠKI LOKALITETI Tokom praistorije Titelski breg je predstavljao „ostrvo“ usred meandara i rukavaca razlivene Tise, baruština i ritskih predela Šajkaške, te je kao takav pogodovao kao utočište drevnom čoveku. Arheolozi su konstatovali prisustvo čoveka na Titelskom platou još od praistorije. Birajući između ravničarskih, močvarnih staništa i visinski dominantne Titelske lesne zaravni, praiskonski čovek se opredelio
...read more