Iz Japana na Titelski breg

februar 24, 2016 u rubrici Upoznajte autor admin@titelskibreg

Poznato je da je Titelski breg odvajkada bio interesantan ljudima za naseljavanje. Na njemu su svoja naselja, od praistorije do današnjih dana, imali razni narodi. I danas se na bregu mogu sresti tragovi ovih naroda.

A da Titelski breg nije dalek pokazuje i činjenica da su na njemu svoje stanište i mesto pod uncem pronašla i tri „žitelja“ dalekog Japana.

I ne zna se kad su se oni naselili na bregu, ali je očigledno da im područje i klima na Titelskom bregu odgovara, jer su se tu trajno naselili.

I gotovo svaki dan se susrećemo sa njima. A verovatno ste se i Vi susreli sa nekim od njih. Da bi ste ih bliže upoznali rećićemo Vam i njihova imena:

  • Broussonetia papyrifera Japanski dud
  • Bromus japonicus Thunb. Japanska klasača
  • Sophora japonica L. Japanski bagrem