Pokrajinski sekretar u poseti SRP „Titelski breg“

april 5, 2013 u rubrici Aktuelnosti, Titelski breg izdvajamo autor admin@titelskibreg

U cilju planiranja konkretnih mera zaštite i promocije SRP „Titelski breg“, danas 05.04. 2013. godine, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović sa saradnicima Brigitom Marić i koordinatorom zaštite područja Darkom Timotićem dipl.inž. geologije za paleontologiju posetili su SRP.

slobodan-puzovic-titelski-breg

U pratnji domaćina, predstavnika JP „Titelski breg“ v.d. direktora mr. Ivane Milinov, dipl. inž. polj. Stevana Gečevskog, inž. zaštite životne sredine Mirjane Blažević i čuvara prirode Dejana Dečermića, po kišovitom aprilskom danu posetioci su obišli najveće surduke na obodima Titelskog brega. Utvrđeni su prioritetni problemi ali i konkretne mere zaštite i promocije, planirane za sezonu proleće-jesen 2013. a za koje će JP „Titelski breg“ aplicirati na Konkursu za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine.

Tmuran dan ulepšali su prizori gorocveta u pupoljku, čitava ostrva irisa čije se lišće tek probija kroz travu i aktivna gnezda u lesu Titelskog brega. Namere su da ovakva prirodna bogatstva budu dostupna, te da se na adekvatnim mestima postave informativne table i izletišna mesta u II drugoj zoni zaštite. Ovakve aktivnosti predpostavljaju predhodne akcije čišćenja lokacija i prilaza lokacijama, obzirom da je na terenu osim prirodnog bogatstva zatečeno dosta otpada, tragovi paljenja i drugih nezakonitih radnji u granicama SRP. Nadamo se da će navedene aktivnosti Preduzeća sprečiti dalje odlaganje smeća na za to nepredviđene lokacije i druge aktivnosti kojima se ugrožava Specijalni rezervat prirode .