Poseta predstavnika Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

maj 17, 2013 u rubrici Aktuelnosti, Titelski breg izdvajamo autor admin@titelskibreg

Predstavnici Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, državni sekretar Srđan Beli i Mališa Mladenović, posetili su 30. aprila Titelski breg.

ministarstvo-prirodnih-resursa

Cilj ove posete je bio upoznavanje sa planovima Javnog preduzeća „Titelski breg” kao upravljača Specijalnim rezervatom prirode u smislu promocije ovog zaštićenog područja. Zajedno sa predstavnicima Javnog preduzeća „Titelski breg“ direktoricom Ivanom Milinov i rukovodiocem sektora za zaštitu Stevanom Gečevskim, gosti su obišli terene na kojima će biti postavljene info table edukativnog sadržaja i eko-učionica. U narednim mesecima planira se postavljanje info tabli na ulazu u surduk „Stubarlija“ u Mošorinu, kao i klupa za odmor i posmatranje na delu Titelskog brega iznad naselja Dukatar. Cilj postavljanja ovih info tabli je da se posetioci rezervata upoznaju sa zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama koje se nalaze na Titelskom bregu. Info table će biti postavljene i u podnožju Titelskog brega na putu Šajkaš – Mošorin, zatim u Vilovu kod krsta koji se nalazi na bregu iznad naselja. Kod ločkog pašnjaka, u surduku, kod prve vodice, planira se postavljanje eko-edukativne učionice (nastrešnice) sa ciljem upoznavanja dva staništa- pašnjaka i lesnog odseka. U Mošorinskom Velikom surduku na mestu gde se obavljaju geološka istraživanja, postaviće se takođe info tabla sa kraćim opisom istraživanja koja se tu sprovode.

Prilikom obilaska terena imali smo priliku da se susretnemo i sa istraživačkim timom Univerziteta u Novom Sadu i Kineske akademije nauka koji su vršili geološka istraživanja u Velikom surduku kod Mošorina. Članu tima dr. Mlađenu Jovanoviću, docentu PMF-a u Novom Sadu na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo zahvalni smo jer je poklonio JP „Titelski breg“ knjige „Geonasleđe lesnih profila u Vojvodini“.