Pri kraju je akcija prolećnog spremanja Titelskog brega

april 2, 2014 u rubrici Titelski breg izdvajamo autor admin@titelskibreg

ciscenje srp titelski breg

TITEL: Od 19. marta do danas Javno preduzeće „Titelski breg“ sprovelo je akcije čišćenja smeća kod Vilova, Loka, Šajkaša i Mošorina.

Ova akcija je imala za cilj da obuhvati što širi pojas oko Rezervata, prilazne puteve i gotovo sve prohodne surduke. Na terenu se ne retko nailazilo na bačene uginule životinje, od teladi do kučića. Pokupljeno je ukupno oko 12 traktorskih prikolica i 2 velike kamionske prikolice različitog smeća. Može se slobodno reći da je urađen veliki posao, a sve to ne bi bilo izvodljivo da u akciji nisu pomogli štićenici Centra za psiho-socijalnu rehabilitaciju obolelih od bolesti zavisnosti „Zemlja živih“.

Lokacije koje nisu potpuno očišćene, sačekaće neki naredni period kada se očekuje konkretnija podrška JKP „Komunalac“ Titel. Ovo se pre svega odnosi na put Mošorin – vikend naselje Dukatar gde je sa leve strane puta smetlište dok se desnom stranom puta prostire II režim zaštite Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“. Na svim lokacijama postavljene su table o zabrani bacanja smeća.

Za 3. i 4. april planira se uređenje priobalja reke Tise kod Titela, Kalvarije i pojedinih surduka. Pomoći će srednjoškolci STŠ „Mileva Marić“, oko 40 pripadnika Rečne ratne flotile Novi Sad na čelu sa Potporučnikom Jelicom Jovanović i JKP „Komunalac“.

U JP “Titelski breg” se nadaju da će ove akcije uroditi plodom, te da će meštani naselja, poljoprivrednici, radnici, mladi, stari, prolaznici i putnici namernici konačno obratiti pažnju na prirodne lepote koje nas okružuju ne pokušavajući pri tom da ih na bilo koji način naruše.