Upravljanje rezervatom

 

UPRAVLJANJE REZERVATOM – Član 9. Uredbe

Uredbom Vlade Republike Srbije, Upravljanje nad Specijalnim rezervatom prirode “Titelski breg” povereno je Javnom preduzeću ”Titelski breg”.

Upravljač za povereno prirodno dobro donosi programe upravljanja i druga akta sa uslovima i merama zaštite i razvoja u skladu sa Zakonom.

PRAVA I OBAVEZE

Upravljač zaštićenog prirodnog dobra ima obavezu da:

1. Upravlja zaštićenim prirodnim dobrom na način kojim se u potpunosti sprovode režimi, mere zaštite i očuvanja prirodnog dobra;

2. Koordinira aktivnosti korisnika zaštićenog prirodnog dobra, nadležnih organa i lokalne samouprave u skladu sa propisanim režimima zaštite i očuvanja prirodnog dobra;

3. Obezbedi sprovođenje naučno-istraživačkih, vaspitno-obrazovnih, kulturnih, informativno-promotivnih i drugih aktivnosti;

4. Obezbedi uspostavljanje i razvoj dozvoljenih aktivnosti i delatnosti u skladu sa principima održivog razvoja, odnosno, funkcijom prirodnog dobra;

5. Obeleži prirodno dobro na način propisan Pravilnikom o obeležavanju zaštićenih prirodnih dobara;

6. Donosi srednjoročni Plan upravljanja, godišnji program upravljanja zaštite i razvoja prirodnog dobra kao i izveštaje o njihovom sprovođenju;

7. Donese Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;

8. Organizuje čuvarsku službu;

9. Obezbeđuje finansijska sredstva potrebna za funkcionisanje prirodnog dobra:

– iz Budžeta Republike Srbije putem konkretnih programa i projekata,

– iz opštinskog budžeta,

– iz sopstvenih sredstava/prihoda,

– iz naknada za korišćenje prirodnog dobra,

– iz međunarodnih programa i projekata, i

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom;

10. U slučaju nastalih promena koje zaštićeno prirodno dobro mogu uništiti ili degradirati, obavesti Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u cilju preduzimanja mera zaštite i očuvanja;

11. Preduzme sve neophodne mere da spreči uništavanje ili narušavanje prirodnih vrednosti dobra, posebno putem neodrživog razvoja, rudarstva, šumarstva, graditeljstva, kao i svih vidova zagađenja vode,zemljišta i vazduha;

12. Čuva i održava zaštićeno područje, i, obaveštava korisnike zaštićenog područja i zaštitne zone o mogućnostima za obavljanje radova i aktivnosti

13. Pribavlja uslove, mišljenja i saglasnosti od nadležnih organa i organizacija za sve radove na zaštićenom prirodnom dobru;

14. Učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja;

15. Izdaje saglasnosti i odobrenja;

16. Prati stanje, vodi evidencije i izveštava o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima zaštićenog područja i zaštitne zone;

17. Utvrđuje i naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog područja;

18. podstiče izradu i/ili izrađuje i realizuje programe i projekte uređenja i prezentacije zaštićenog područja, istraživačkog i obrazovnog rada i održivog razvoja turizma.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *