Узорковање на лочком пашњаку

јун 4, 2013 у рубрици Актуелности аутор admin@titelskibreg

uzorkovanje-locki-pasnjak

У склопу пројекта праћења стања квалитета животне средине на заштићеним подручјима, а који спроводи на територији Републике Србије Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, дана 04. 06. 2013. године Агенција за заштиту животне средине извршила је узорковање земљишта на лочком пашњаку који се налази у другом степену заштите СРП „Тителски брег“.

Овај пројекат подразумева успостављање интегралног праћења стања животне средине на националном нивоу, а на локалитетима и подручјима од посебног интереса за Републику Србију.