Istorijat zaštite

ISTORIJAT ZAŠTITE

Aktivnosti na zaštiti ovog zaštićenog područja započete su pre desetak godina, a odnosile su se pre svega na zaštitu geomorfoloških vrednosti kao jedne od temeljnih osobenosti Brega. Pored toga, višedecenijska proučavanja flore, a zatim i vegetacije Titelskog brega, pokazala su da on i sa ovog aspekta poseduje izuzetnost i specifičnost, koje su značajne i u širim razmerama. Valorizacijom faune Titelskog brega i preliminarnim rezultatima, konstatovano je da Titelski breg pored geomorfoloških i botaničkih vrednosti poseduje i ornitološke, mamološke, kao i druge vrednosti i da ga treba kompleksno istražiti.

Prva studija zaštite je sačinjena 2004. godine. Ista je inovirana 2007. godine, sa predlogom proširenja granica zaštićenog područja na kompletan prostor lesnog platoa.

Donošenjem novog Zakona o zaštiti prirode 2009. godine i podzakonska akta kojima se uređuje zaštita prirode, zaštita staništa i vrsta, kao i uspostavljanje ekološke mreže po međunarodnim pravilima, sačinjena 2011. godine je nova studija zaštite.

Prostornim planom Republike Srbije do 2020. godine („Sl. glasnik RS“ br. 88/10) Titelski breg je određen za stavljanje pod zaštitu.

Na osnovu Uredbe o ekološkoj mreži („Sl. Glasnik RS“ br.102/2010), Titelski breg predstavlja Ekološki značajno područje u Republici Srbiji, br.11.Titelski breg.

Zbog posebnog geomorfološkog značaja Breg je predviđen za zaštitu geonasleđa u statusu Geo-parka.

Veći broj značajnih arheoloških nalazišta iz različitih istorijskih perioda na Titelskom bregu opredelio je Titelski plato za zaštitu kao Arheološkog nalazišta od izuzetnog značaja (Odluka Skupštine Srbije, «Službeni glasnik RS», br. 16/1990).

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *