Režimi zaštite

Prirodno dobro „Titelski breg“ se zbog jedinstvenih geomorfoloških oblika i pojava, očuvane reliktne stepske vegetacije u obodnom delu Brega (na padinama i surducima) koje su temeljne vrednosti, stavlja je pod zaštitu kao predeo u celini u kategoriji Specijalni rezervat prirode.

Prema IUCN kriterijumima, upravljanje ovim rezervatom usmereno je na upravljanje vrstama i staništima. Zaštita područja je od izuzetnog značaja za očuvanje stepskih, livadskih, šumo stepskih i retkih šumskih termofilnih staništa, a koji su od nacionalnog i evropskog značaja.

Osnovni cilj zaštite ovog rezervata je očuvanje jedinstvenih geomorfoloških oblika i pojava kao i očuvanje reliktne stepske vegetacije u obodnom delu Brega tj. na padinama i surducima. Polazeći od potrebe zaštite i očuvanja geomorfoloških oblika, reliktnih stepskih i šumostepskih staništa, kao i prisustva strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, na zaštićenom području SRP „Titelski breg“ uspostavljeni su režimi zaštite I, II i III stepena koji su propisani članom 35. Zakona o zaštiti prirode

Režim zaštite prvog (I) stepena, stroga zaštita. Ovo područje obuhvata krajnji istočni deo Titelskog brega koji se obrušava u reku Tisu. U ovom delu skoncentrisani su najbrojniji i najočuvaniji geološki i geomorfološki oblici i pojave.

Režim zaštite II stepena, ovo područje obuhvata blage brežuljkaste terene sa bujnim sastojinama osnovne stepske fitocenoze Titelskog Brega. Nalazi se u severoistočnom, severnom, severozapadnom, zapadnom i jugozapadnom delu Brega.

Režim zaštite III stepena obuhvata preostali deo rezervata na kome se nalaze prostorne celine pod većim uticajem čoveka i koje se nalaze uz granicu zaštite područja i u kontaktu su sa seoskim naseljima i obradivim površinama.

Režim zaštne zone obuhvata prostor Titelskog platoa u kome je u najvećem delu prisutna intenzivna poljoprivredna proizvodnja, napušteni salaši i okolni prostor u obodu brega sa delom infrastrukturnog uređenja naselja i njihovog pretežno poljoprivrednog okruženja. osnovni cilj uspostavljanja zaštitne zone Titelskog brega je da se smanji nivo degradacije i disturbacije prirodnih staništa, kao da se i da se obezbedi prohodnost i funkcionisanje ekoloških koridora.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *