Staništa

STANIŠTA SRBIJE NA TITELSKOM BREGU

 Na osnovu fitocenoških, ekoloških i biogeografskih karakteristika u okviru „Klasifikacije staništa Srbije“, a koja se bazira na EUNIS sistemu klasifikacija staništa, na Titelskom bregu utvrđena su staništa koja imaju prioritet u zaštiti.

Sa aspekta prioritenih NATURA 2000 staništa, na nacionalnom nivou su za zaštitu na Titelskom bregu:

 Kserifilni šibljaci stepske višnje, stepskog badema, ruja i crnog jasena,

Šibljaci trnjine i kaline,

Higrofilni šibljaci vrba

Umereno vlažne panonske livade

U okviru nacionalne Emerald mreže kao značajno botaničko područje (IPA) na Titelskom bregu zastupljeno je 5 tipova staništa sa Nacionalne IPA liste:

E 1 – Panonske stepe i livado-stepe na lesu (stanište NATURA 2000),

E 2.25 – Umerene travne formacije, kontinentalne livade,

F 3 – Panonske i subpanonske žbunaste zajednice (stanište NATURA 2000),

G 1 – Panonske šume sa Quercus pubescens (stanište NATURA 2000),

G 1.11 – Šume Salix duž rečica

STANIŠTE

Definicija:

STANIŠTE (biotop) – područje okoline na kojem žive određene vrste biljaka, životinja i drugih organizama. Sva staništa iste vrste čine jedan stanišni tip. Stanište zajedno sa zajednicom živih organizama čini ekosistem.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *