Zaštita područja SRP Titelski breg

Prva studija zaštite sačinjena je 2004. i inovirana 2007. godine, sa predlogom proširenja granica zaštićenog područja i na kompletni prostor lesnog platoa Titelskog brega. Kako je u međuvremenu donesen Zakon o zaštiti prirode („Sl.glasnik RS“ br.36/09, 88/10 i 91/10) i podzakonska akta kojima se uređuje zaštita prirode, zaštita staništa i vrsta, kao i uspostavljanje ekološke mreže po međunarodnim pravilima, sačinjena je nova studija zaštite usklađena sa važećim merilima i propisima.

U Prostornom planu Republike Srbije do 2020.godine („Sl.glasnik RS“ br.88/10) Titelski breg je određen za stavljanje pod zaštitu.

Na osnovu Uredbe o ekološkoj mreži („Sl.glasnik RS“ br.102/2010), Titelski breg predstavlja Ekološki značajno područje u Republici Srbiji, – br.11 Titelski breg.

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Titelski breg“ objavljena je u Službenom glasniku Republike Srbije br.50/2012. zaštićeno je 496 ha i utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena zaštite.

Prema klasifikaciji Svetske unije za zaštitu prirode (IUCN) Titelski breg spada u IV kategoriju – Područje upravljanja staništem i vrstama, zaštićeno područje na kojem se zaštita sprovodi interventnim merama.

Što se tiče Međunarodnog statusa zaštićenog područja treba istaći da SRP “Titelski breg“ je značajno IPA i IBA područje.

Međusobne obaveze Upravljača, imaoca i korisnika prostora unutar zaštićenog prirodnog dobra regulisani su Zakonom o zaštiti prirode i drugim aktima donetim na osnovu tog Zakona.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *